Poistenie insolventnosti

Cestovná kancelária STAHL REISEN, spol. s r.o. je v zmysle Zákona 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr poistená proti insolventnosti v GENERALI POISŤOVNI, a.s., OZ Európska cestovná poisťovňa, číslo poistnej zmluvy 2406155796 na obdobie 1. júla 2018 až 30. júna 2019.