Section image

OCHRANA ÚDAJOV


 Spoločnosť STAHL REISEN ako prevádzkovateľ cestovateľského portálu travelbox.sk dbá na maximálnu bezpečnosť poskytnutých osobných údajov.

- pri práci s osobnými údajmi pracujeme s maximálnou obozretnosťou a diskrétnosťou nad rámec zákona

- osobné údaje tretím stranám, ktoré sa nepodieľajú na príprave a realizácii zájazdov a pobytov neposkytujeme.

- zber a spracovanie osobných údajov v spoločnosti STAHL REISEN, spol. s r.o. prebieha v zmysle Zákona 122/2013 Z.z. 

- STAHL REISEN, spol. s r.o.  má registrované na Úrade na ochranu osobných údajov 2 informačné systémy a o ďalších 4 vedie evidenciu, má vypracovanú bezpečnostnú smernicu i bezpečnostný projekt k týmto systémom a s touroperátormi má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu. 

 - STAHL REISEN, spol. s r. o. nijakým spôsobom nezneužíva osobné údaje zákazníkov. Zákazník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a to písomne,  e-mailom, resp. poštou.

-  ak zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 Zákona 122/2013 Z.z., je STAHL REISEN, spol. s r.o. povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať 

 - pri akomkoľvek podozrení s neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov s podnetom. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov

- platby prostredníctvom platobných brán prebiehajú v zabezpečenom prostredí banky, travelbox.sk neprichádza do styku s údajmi o vašej karte.

 

Ďalšie prípadné osobitné práva  zákazníka  tu nespomenuté upravujú ustanovenia § 28 Zákona 122/2013 Z.z.

 

Úrad na ochranu osobných údajov SR

www.dataprotection.gov.sk