Pasy a víza

Odporúčame pred cestou preveriť:

  • platnosť cestovných dokladov. Niektoré krajiny požadujú, aby cestovné doklady boli platné ešte minimálne 6 mesiacov po ukončení pobytu
  • či vaše deti majú a majú platné cestovné doklady. Cestovným dokladom pre dieťa od 0 do 15 rokov je výhradne cestovný pas
  • či cieľová resp. tranzitná krajina od vás nebude požadovať vstupné alebo tranzitné víza
  • či je možné ako cestovný doklad použiť ID kartu (občiansky preukaz) alebo cestovný pas
  • že váš cestovný pas v prípade udelenia víz spĺňa predpísané náležitosti -  je tzv. biometrický alebo nie
  • či potrebné víza možno získať po prílete do cieľovej destinácie alebo je potrebné ich vybaviť s predstihom (elektronicky, poštou, osobne na príslušnej ambasáde)
  • či charakter vášho pobytu umožňuje využiť bežné turistické víza - či nie je potrebný iný druh víz (pracovné, študentské a pod.)
  • či okrem platných cestovných dokladov, víz nie je pre cieľovú a tranzitnú destináciu požadované očkovanie so záznamom v medzinárodnom očkovacom preukaze
  • v prípade, že bude potrebné vybaviť si vstupné vízum, vo vašom pase je dostatok miesta, zväčša 1 čistá dvojstránka pre vízum 1 krajiny
  • či návšteva určitej krajiny v minulosti nie je obmedzujúcim kritériom pre udelenie víz alebo povolenie vstupu do inej krajiny (napr. Izrael/Dubaj, Irán/USA a pod.)

ID karta (občiansky preukaz) postačuje pre cesty do:

  • všetkých štátov EÚ
  • Albánska
  • Bosny a Hercegoviny
  • Čiernej Hory
  • Islandu
  • Macedónska
  • Nórska
  • Srbska
  • Švajčiarska

Je dôležité včas upozorniť, ak sa zájazdu zúčastňuje osoba/osoby s iným ako slovenským občianstvom, resp. s občianstvom krajiny mimo Európskej únie!


     

Naši cestovní poradcovia vám radi poradia a preveria v aktuálnych databázach potrebné informácie.